50 razloga za mentalnu aritmetiku SuanPan

1. Bolja pažnja

2. Jača koncentracija

3. Bolja moć upijanja gradiva

4. Bolje slušanje

5. Bolje razumevanje

6. Bolje opažanje

7. Razvijanje stilova učenja svojstvenog detetu

7. Razvijanje stilova učenja svojstvenog

9. Bolji refleksi

10. Veća sigurnost

11. Veće samopouzdanje

12. Logika na višem nivou

13. Bolje analitičke veštine

14. Viši nivo kreativnosti

15. Zadržavanje sposobnosti do kraja života

16. Bolja socijalizacija

17. Prijatan doživljaj tokom učenja

18. Bolji uspeh u obrazovan

19. Bolji uspeh u privatnom životu

20. Bolje rasuđivanje

21. Lakše rešavanje matematičkih problema

22. Bolja strategija

23. Bolja motorika

24. Lakša obrada slika

25. Bolja vizualizacija

26. Razvoj jezičkih sposobnosti

27. Razvoj govora

28. Razvijanje apstraktnog mišljenja

29. Sposobnost analiziranja

30. Sinhronizacija telesnih ritmova

31. Kompleksnije razmišljanje

32. Lakše rešavanje problema

33. Razvija se intelekt

34. Sposobnost izražavanja misli

35. Veća disciplina

36. Veća odgovornost

37. Bolja koordinacija

38. Razvijanje veštine mišljenja višeg reda

39. Uči decu da pobede strah i tremu

40. Odvojena pažnja

41. Mentalno računanje

42. Želja za napredovanjem

43. Povećanje intelektualnih kapaciteta

44. Pojačan takmičarski duh

45. Kooperativnost u vršnjačkoj grupi

46. Smanjena agresivnost kod dece

47. Razvijanje originalnosti u rešavanju problema

48. Stimulacija razvoja u celini

49. Pozitivan pogled na svet

50. Zato što UM CARUJE!!!