Česta pitanja

Česta pitanja 2017-05-14T21:06:09+00:00

Ne. Matematika je samo sredstvo za postizanje osnovnog cilja a to je poboljšanje pažnje, memorije I koncentracije dece uzrasta od 5-14 godina.

Roditelji su u obavezi da se pobrinu da polaznici redovno rade predviđeni domaći zadatak, što podrazumeva samo podsećanje dece na obaveze koje imaju.

Pored unapređenja razvojnog aspekta kroz samu primenu tehnike rada mentalne aritmetike SuanPan, kada je mozak stimulisan da istovremeno koristi obe hemisfere što dovodi do jačanja brojnih mentalnih funkcija. Jednom savladana tehnika računanja apsolutno isključuje mogućnost greške dovodi do toga da deca koja završe program uvek dobijaju tačno rešenje rešavajući zadatke i samim tim stiču veću sigurnost, a samopouzdanje raste ne samo u školi, već generalno, u svakom aspektu.

Ono što polaznici steknu tokom kursa mentalne aritmetike za osam meseci ostaje kao trajna sposobnost. Jednom savladana tehnika ostaje trajno usvojena (poput vožnje bicikla). Nije potrebno da se program bilo kada tokom života obnavlja. Dakle, osam meseci za ceo život!

Pohađanje programa SuanPan mentalne aritmetike ne zahteva nikakvo predznanje. S obzirom na činjenicu da program pohađaju i deca predškolskog uzrasta koja nemaju uvid u brojeve i računske operacije. U najmlađim grupama, u uvodnom delu programa, pisanje brojeva se uči putem Montessori metode.

Grupe se formiraju prema uzrasnim karakteristikama i brojčano stanje dece se razlikuje po starosnoj dobi.

  • Deca predškolskog uzrasta (kinder grupa) 8.
  • Deca uzrasta od 7-10 godina (primarna grupa) 10.
  • Deca uzrasta od 10-14 godina ( sekundarna grupa) 12.

Za učenike koji iz opravdanih razloga ne prisustvuju redovnom času postoji mogućnost nadoknade propuštenih časova u predviđenim prepodnevnim i popodnevnim terminima koje roditelji dobijaju na početku programa od predavača njegovog deteta.

Dete tokom programa SuanPan mentalne aritmetike stiče određenu brzinu u rešavanju zadataka, poboljšava mu se vidno koncentracija, raste samopouzdanje što za cilj ima bolje rezultate u školi i bolja postignuća u vanškolskim aktivnostima.

Posebna pažnja posvećuje se praćenju rada svakog polaznika. Polaznici tokom svakog časa rešavaju i testove pažnje koji imaju merljive rezultate i odličan su pokazatelj napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije kod dece. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnost i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji periodično obaveštavaju putem pisanih izveštaja o radu i savladanosti programa.

Nastava se realizuje jednom nedeljno i obuhvata tri časa u trajanju od po 40 minuta sa pauzama između časova od po 5 minuta. Termine nastave za svaku novootvorenu grupu utvrđuje obrazovni centar u kome se sprovodi program, a oni su svakako prilagođeni školskim i vanškolskim obavezama polaznika.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt informacije

Pogledajte šta umemo