Često postavljana pitanja roditelja

1. Da li je savladavanje matematike osnovni cilj SuanPan mentalne aritmetike?

– Ne. Matematika je samo sredstvo za postizanje osnovnog cilja a to je poboljšanje pažnje, memorije I koncentracije dece uzrasta od 5-14 godina.

2. Koliko roditelj treba da bude uključen u rad deteta i koje su obaveze roditelja?

Roditelji su u obavezi da se pobrinu da polaznici redovno rade predviđeni domaći zadatak, što podrazumeva samo podsećanje dece na obaveze koje imaju.

3. Na koji način deca dobijaju veće samopouzdanje pohađajući program SuanPan mentalne aritmetike?

Pored unapređenja razvojnog aspekta kroz samu primenu tehnike rada mentalne aritmetike SuanPan, kada je mozak stimulisan da istovremeno koristi obe hemisfere što dovodi do jačanja brojnih mentalnih funkcija. Jednom savladana tehnika računanja apsolutno isključuje mogućnost greške dovodi do toga da deca koja završe program uvek dobijaju tačno rešenje rešavajući zadatke i samim tim stiču veću sigurnost, a samopouzdanje raste ne samo u školi, već generalno, u svakom aspektu.

4. Da li se posle završenog programa SuanPan mentalne aritmetike nakon odrđenog vremena gubi sposobnost za mentalno računanje ukoliko se ne vežba redovno?

Ono što polaznici steknu tokom kursa mentalne aritmetike za osam meseci ostaje kao trajna sposobnost. Jednom savladana tehnika ostaje trajno usvojena (poput vožnje bicikla). Nije potrebno da se program bilo kada tokom života obnavlja. Dakle, osam meseci za ceo život!

5. Da li je potrebno neko predznanje kod budućih polaznika?

Pohađanje programa SuanPan mentalne aritmetike ne zahteva nikakvo predznanje. S obzirom na činjenicu da program pohađaju i deca predškolskog uzrasta koja nemaju uvid u brojeve i računske operacije. U najmlađim grupama, u uvodnom delu programa, pisanje brojeva se uči putem Montessori metode.

6. Koliko polanika je predviđeno da budu u jednoj grupi?

Grupe se formiraju prema uzrasnim karakteristikama i brojčano stanje dece se razlikuje po starosnoj dobi.

• Deca predškolskog uzrasta (kinder grupa) 8.

• Deca uzrasta od 7-10 godina (primarna grupa) 10.

• Deca uzrasta od 10-14 godina ( sekundarna grupa) 12.

7. Ukoliko polaznik izostane sa redovnog časa da li postoji mogućnost nadoknađivanja propuštenih časova?

Za učenike koji iz opravdanih razloga ne prisustvuju redovnom času postoji mogućnost nadoknade propuštenih časova u predviđenim prepodnevnim i popodnevnim terminima koje roditelji dobijaju na početku programa od predavača njegovog deteta.

8. Da li se kod dece uspeh prenosi i na ostale školske i vanškolske aktivnosti?

Dete tokom programa SuanPan mentalne aritmetike stiče određenu brzinu u rešavanju zadataka, poboljšava mu se vidno koncentracija, raste samopouzdanje što za cilj ima bolje rezultate u školi i bolja postignuća u vanškolskim aktivnostima.

9. Kako se može steći uvid u rezultate i napredak kod dece tokom pohađanja programa?

Posebna pažnja posvećuje se praćenju rada svakog polaznika. Polaznici tokom svakog časa rešavaju i testove pažnje koji imaju merljive rezultate i odličan su pokazatelj napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije kod dece. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnost i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji periodično obaveštavaju putem pisanih izveštaja o radu i savladanosti programa.

10.U kojim terminima i koliko puta nedeljno se organizuje nastava?

Nastava se realizuje jednom nedeljno i obuhvata tri časa u trajanju od po 40 minuta sa pauzama između časova od po 5 minuta. Termine nastave za svaku novootvorenu grupu utvrđuje obrazovni centar u kome se sprovodi program, a oni su svakako prilagođeni školskim i vanškolskim obavezama polaznika.