Program

Mentalna aritmetika SuanPan je program mentalnog razvoja dece od 4 do 13 godina.

Shodno starosnoj grupi, podeljen je u tri edukativne jedinice:

4 do 7 godina – predškolski uzrast – KINDER GRUPA
7 do 10 godina – od I do IV razreda – PRIMARNA GRUPA
11 do 13 godina – od V do VII razreda – SEKUNDARNA GRUPA


Program mentalne aritmetike SuanPan se odvija kroz:

Osnovni kurs mentalne aritmetike SuanPan

– Nastavni plan ovog dela obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja;
– Trajanje kursa je 36 – 38 nedelja, odnosno 8 meseci;
– Na kraju kursa organizuje se provera znanja. Deca koja postignu uspeh koji nije manji od 70% usvojenosti gradiva stiču kvalifikaciju za sledeći nivo;
– Raspored predavanja obuhvata vezana tri časa, svaki u trajanju od 40 minuta, jednom nedeljno.

Napredni kurs mentalne aritmetike SuanPan

– Napredni kurs je II nivo mentalne aritmetike SuanPan, dostupan je samo za decu koja su uspešno završila osnovni kurs mentalne aritmetike SuanPan;
– Nastavni plan ovog dela obrađuje operacije množenja i deljenja;
– Trajanje kursa je 36 – 38 nedelja, odnosno 8 meseci;
– Na kraju kursa organizuje se provera znanja. Deca koja postignu uspeh koji  nije manji od 70% usvojenosti gradiva dobijaju sertifikat;
– Raspored predavanja obuhvata vezana tri časa, svaki u trajanju od 40 minuta, jednom nedeljno.

Međukurs mentalne aritmetike SuanPan

– Kurs mogu pohađati deca KINDER grupe koja su uspešno savladala osnovni kurs mentalne aritmetike SuanPan;
– Nastavni plan ovog dela obuhvata učenje tablice množenja i deljenja i savladavanje mentalne aritmetike trocifrenih brojeva;
– Trajanje kursa je 8 nedelja, odnosno 2 meseca;
– Kurs je preduslov za pohađanje NAPREDNOG  kursa za decu predškolskog uzrasta.

SuanPan mentalna aritmetika nije samo program mentalne aritmetike, već program mentalne aritmetike usaglašen sa programima jačanja pažnje, drame na času, Montessori obrazovanja i emotivno-intelektualnog razvoja dece.

upis