Mentalna aritmetika SuanPan

Mentalna aritmetika SuanPan 2017-05-14T22:19:23+00:00

SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno razvojni program za isticanje potencijala dece uzrasta od 5 do 14 godina.

Tehnika SuanPan mentalne aritmetike predstvlja izvođenje osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje), koji ne uključuje nikakve fizičke i spoljašnje instrumente/uređaje, kao što su digitron, papir i olovka ili računar. Računanje se izvršava samo uz pomoć ljudskog mozga, korišćenjem moći misaonog procesa pri izvođenju matematičkih operacija. Program je, pored abakusa, podržan dodatnim testovima, vežbama pažnje, memorije i koncentracije i dramom na času (različitim prilagođenim stimulativnim igrama).

SuanPan mentalna aritmetika nije samo program mentalne aritmetike, već program mentalne aritmetike usaglašen sa programima jačanja pažnje, drame na času, Montessori obrazovanja i emotivno-intelektualnog razvoja dece.

Mentalna aritmetika SuanPan, kroz specifičnu obuku, ima za cilj da podstakne:

 • uravnoteženi razvoj obe moždane hemisfere,
 • razvijanje što većeg broja sinapsi do 14 godine,
 • sagledavanje zadataka/problema u celosti,
 • sticanje navike pažljivog posmatranja i analiziranja,
 • razvoj odlične memorije i prizivanja podataka, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan napor,
 • sticanje navike korišćenja viseštrukih sposobnosti istovremeno, sa maksimalnom efikasnošću,
 • razvoj zvučnog rasuđivanja i jedinstvenog načina razmišljanja.

Uopšteno, primena mentalne aritmetike aktivira ukupan mentalni potencijal i omogućava bolji uspeh u obrazovanju, privatnom, a kasnije i poslovnom životu.

50 razloga za mentalnu aritmetiku SuanPan

 1. Bolja pažnja
 2. Jača koncentracija
 3. Bolja moć upijanja gradiva
 4. Bolje slušanje
 5. Bolje razumevanje
 6. Bolje opažanje
 7. Razvijanje stilova učenja svojstvenog detetu
 8. Razvijanje stilova učenja svojstvenog
 9. Bolji refleksi
 10. Veća sigurnost
 11. Veće samopouzdanje
 12. Logika na višem nivou
 13. Bolje analitičke veštine
 14. Viši nivo kreativnosti
 15. Zadržavanje sposobnosti do kraja života
 16. Bolja socijalizacija
 17. Prijatan doživljaj tokom učenja
 18. Bolji uspeh u obrazovan
 19. Bolji uspeh u privatnom životu
 20. Bolje rasuđivanje
 21. Lakše rešavanje matematičkih problema
 22. Bolja strategija
 23. Bolja motorika
 24. Lakša obrada slika
 25. Bolja vizualizacija
 26. Razvoj jezičkih sposobnosti
 27. Razvoj govora
 28. Razvijanje apstraktnog mišljenja
 29. Sposobnost analiziranja
 30. Sinhronizacija telesnih ritmova
 31. Kompleksnije razmišljanje
 32. Lakše rešavanje problema
 33. Razvija se intelekt
 34. Sposobnost izražavanja misli
 35. Veća disciplina
 36. Veća odgovornost
 37. Bolja koordinacija
 38. Razvijanje veštine mišljenja višeg reda
 39. Uči decu da pobede strah i tremu
 40. Odvojena pažnja
 41. Mentalno računanje
 42. Želja za napredovanjem
 43. Povećanje intelektualnih kapaciteta
 44. Pojačan takmičarski duh
 45. Kooperativnost u vršnjačkoj grupi
 46. Smanjena agresivnost kod dece
 47. Razvijanje originalnosti u rešavanju problema
 48. Stimulacija razvoja u celini
 49. Pozitivan pogled na svet
 50. Zato što UM CARUJE!!!

Šta roditelji kažu