Program SuanPan

Program SuanPan 2017-05-14T22:20:50+00:00

Mentalna aritmetika SuanPan je program mentalnog razvoja dece od 5 do 14 godina.

Shodno starosnoj grupi, podeljen je u tri edukativne jedinice:

  • 5 do 7 godina – predškolski uzrast – KINDER GRUPA
  • 7 do 10 godina – od I do IV razreda – PRIMARNA GRUPA
  • 11 do 14 godina – od V do VII razreda – SEKUNDARNA GRUPA

Program mentalne aritmetike SuanPan se odvija kroz:

Osnovni program mentalne aritmetike SuanPan

– Nastavni plan ovog dela obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja;
– Trajanje programa je 36 – 38 nedelja, odnosno 8 meseci;
– Na kraju programa organizuje se provera znanja. Deca koja postignu uspeh koji nije manji od 70% usvojenosti gradiva stiču kvalifikaciju za sledeći nivo;
– Raspored predavanja obuhvata vezana tri časa, svaki u trajanju od 40 minuta, jednom nedeljno.

Napredni program mentalne aritmetike SuanPan

– Napredni program je II nivo mentalne aritmetike SuanPan, dostupan je samo za decu koja su uspešno završila osnovni program mentalne aritmetike SuanPan;
– Nastavni plan ovog dela obrađuje operacije množenja i deljenja;
– Trajanje programa je 36 – 38 nedelja, odnosno 8 meseci;
– Na kraju programa organizuje se provera znanja. Deca koja postignu uspeh koji  nije manji od 70% usvojenosti gradiva dobijaju sertifikat;
– Raspored predavanja obuhvata vezana tri časa, svaki u trajanju od 40 minuta, jednom nedeljno.

Međuprogram mentalne aritmetike SuanPan

– Program mogu pohađati deca KINDER grupe koja su uspešno savladala osnovni program mentalne aritmetike SuanPan;
– Nastavni plan ovog dela obuhvata učenje tablice množenja i deljenja i savladavanje mentalne aritmetike trocifrenih brojeva;
– Trajanje programa je 8 nedelja, odnosno 2 meseca;
– Program je preduslov za pohađanje NAPREDNOG  kursa za decu predškolskog uzrasta.

SuanPan mentalna aritmetika nije samo program mentalne aritmetike, već program mentalne aritmetike usaglašen sa programima jačanja pažnje, drame na času, Montessori obrazovanja i emotivno-intelektualnog razvoja dece.

Pogledajte šta umemo