SuanPan način računanja

SuanPan način računanja 2017-04-24T22:51:26+00:00

Abakus je drevna računaljka, koji se sastoji od kuglica nanizanih na žice unutar pravugaonog okvira.

Prvobitno je bio sačinjen od kamenih kugli, koje su bile nanizane na štapove ili krute paralelne žice pobodene u zemlju. SuanPan, ime kineskog abaka, nosi značenje „tabla za računanje“ ili „kamena tabla za računanje“. Kuglice možemo pomerati jednu po jednu ili više njih, a koje u zavisnosti od svog mesta imaju određene matematičke vrednosti i njihovim raspoređivanjem se mogu ručno i veoma brzo izvoditi računske radnje.

Računske mogućnosti SuanPana su daleko veće od onih koje bi se mogle predpostaviti već na prvi pogled. Za svaku aritmetičku operaciju postoji nekoliko načina njenog izvođenja i zavisi od stepena matematičke apstrakcije i vremena potrebnog za računanje. Vreme računanja je predstavljeno odnosom razmaka između vertikalnih žica, veličinom broja (što predstavlja ustvari distance koje prst mora da prođe) i brojnost ili složenost računske radnje.

Množenje i deljenje zahteva podelu abakusa na više zona. Prema tvrđenju kineskih abakus-calcmatematičara, uvežbani korisnik abakusa može brže da izvede složenija množenja i deljenja nego većina elektronskih računara. U takmičenju često pobeđuje abakus.

Vršenje svih ovih aritmetičkih operacija mereno u sekundama i delovima sekundi, može delovati suvišno, ali iskusni korisnici pridaju veliku važnost brzim i efikasnim metodama. Računske radnje se prilikom korišćenja abakusa odvijaju napamet ili memorisanjem međurezultata, što zahteva odličnu koncentraciju. Odatle i potiče naziv samog računanja MENTALNA ARITMETIKA.

Mentalna aritmetika – SuanPan mentalna aritmetika

Mentalna aritmetika je veština računanja na abakusu, ali se u zavisnosti od vrste abakusa kao i primenjene tehnike može podeliti na više vrsta. Sama tehnika mentalne aritmetike, odnosno računanje može se izvoditi na više načina, jednom rukom, dve ruke, dva prsta, jedan prst, tri prsta… Mentalna aritmetika je princip računanja – skup pravila računanja na abakusu i tu tehniku može naučiti svako bez obzira na uzrast.

Suanpan mentalna aritmetika koristi sistem dve ruke – četiri prsta, za razliku od klasične mentalne aritmetike, odnosno korišćenja samo jedne ruke. Koristeći osnove SuanPan-a pri mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.

Pogledajte šta umemo